เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มอบอุปกรณ์การแพทย์ สู้โควิด 19 มูลค่ากว่า 1 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสุขสมรวย วันทนียกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนางวันเพ็ญ ตั้งสกุล พร้อมทั้งภาคเอกชน กลุ่มภูมิใจไทอำนาจ จ.อำนาจเจริญ ร่วมกันนำวัสดุวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือการปฏิบัติงานให้บุคลากรทางการแพทย์ ประกอบด้วย แอลกอฮอล์ 3,200 ลิตร ,ชุดหมี COVER all, COVER Shoes ,Mask N95 , เสื้อกันฝน , Thermoscan , กล่องอะคริลิก , ถุงมือ Dispossadle มูลค่ารวม 1,100,000 บาท มอบให้กับ นายแพทย์พงษ์วิทย์ วัชรกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ และโรงพยาบาลชุมชนในเครือข่าย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ อีก 7 โรงพยาบาล เพื่อใช้ปฏิบัติงาน สำหรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิด19 ในพื้นที่
โดยส่งมอบให้ทุกโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ดังนี้

โรงพยาบาลอำนาจเจริญ วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ มูลค่า 550,000 บาท และทำห้องกักรักษาคนติดเชื้อ จำนวน 150,000 รวม 700,000 บาทโรงพยาบาลพนา วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ 60,000บาทโรงพยาบาลเสนางคนิคม วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ 60,000บาทโรงพยาบาลปทุมราชวงศา วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ 60,000บาทโรงพยาบาลลืออำนาจ วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ 60,000บาทโรงพยาบาลหัวตะพาน วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ 60,000บาทโรงพยาบาลชานุมาน วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ 50,000 บาท และมอบเงินสดเพื่อสมทบเงินประกันชีวิตและอื่นๆ 50,000บาท รวม 100,000

นางสุขสมรวย วันทนียกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด – 19 แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ต้องทำงานกันอย่างหนักจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโควิด -19 เจ้าหน้าที่ต้องปลอดภัย และมอบหมายให้ นางสาววันเพ็ญ ตั้งสกุล” กลุ่มภูมิใจไทอำนาจ จัดทีมลุยบริการพ่นยาฆ่าเชื้อ ซึ่งออกบริการทุกวัน เน้นสถานที่ราชการ ที่สาธารณะที่มีประชาชนแออัด พื้นที่เสี่ยง และบ้านเรือนประชาชน เพี่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่มีพลังและกำลังใจที่ดีในการดูแลรักษาผู้ป่วยให้หายจากโรคและดูแลรักษาสุขภาพพี่น้องประชาชนชาวอำนาจเจริญ นอกจากนี้ ยังได้มอบแอลกอฮอล์ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่สาธารสุข อสม.ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจคัดกรองควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดต่อ (ด่านเข้า-ออก) ทุกจุดทั้งจังหวัดอำนาจเจริญ โดยส่งมอบผ่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ

สำหรับจังหวัดอำนาจเจริญ มีผู้ป่วยสะสม 2 ราย ยังคงรักษาอยู่ในโรงพยาบาลอำนาจเจริญ ส่วนรายแรกอาการดีขึ้นตามลำดับ ตรวจไม่พบเชื้อแล้วคาดว่าจะสามารถออกจากโรงพยาบาลได้ในวันนี้ ส่วนรายที่ 2 ขณะนี้ อาการปกติ ไม่มีไข้ ซึ่งยังคงต้องเฝ้าดูอาการจนครบ 14 วัน ก่อนคาดว่าจะสามารถกลับบ้านไปพักฟื้นได้ ในเร็วๆ นี้