ผช.รมว.เกษตร ลุยศรีสะเกษ หวังยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร

ผช.รมว.เกษตร ลุยศรีสะเกษ หวังยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะ ลงพื้นที่ พบปะพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ อำเภอเมือง และอำเภอวังหิน พร้อมทุ้งตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยได้พูดคุย แลกเปลี่ยนปัญหากับหัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารงาน ให้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น 

ต่อจากนั้นในช่วงบ่ายได้ พบกับกลุ่มเกษตรกร นมาร์ทฟาเมอร์ ซึ่งได้บรรยายพิเศษ เกี่ยวกับการพัฒนาสินค้าเกษตร ในยุค4.0 พร้อมทั้งได้นำคณะ บริษัทเอกชน ร่วมให้ความรู้การนำสินค้า เข้าสู่ระบบออนไลน์ 

จากนั้นคณะฯ ได้เข้าเยี่ยมชม ศึกษารูปแบบและผลงานวิจัยเพื่อการแปรรูปสินค้าเกษตร ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ โดย นายธวัชชัย  นิ่มกิ่งรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษให้การบรรยายแนะนำศูนย์ฯ และมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมต้อนรับคณะฯ ทั้งนี้ทางศูนย์ฯ ได้จัดแสดงนิทรรศการการแปรรูปสมุนไพร หอมแดง และสาธิตการชงกาแฟ (ดริฟกาแฟ)