ชาวศรีสะเกษเตรียมเฮ กรมทางหลวง ศึกษาความเป็นไปได้ก่อสร้างถนนตัดใหม่วงแหวนทิศเหนือเลี่ยงเมือง

ชาวศรีสะเกษเตรียมเฮ กรมทางหลวง ศึกษาความเป็นไปได้ก่อสร้างถนนตัดใหม่วงแหวนทิศเหนือเลี่ยงเมือง

เมื่อเร็วๆนี้ นายวิชาญ พันธ์นุเรณู ผอ.แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 เปิดเผยว่า กรมทางหลวง ได้เตรียมการก่อสร้างโครงการถนนตัดใหม่เลี่ยงเมืองศรีสะเกษ ด้านทิศเหนือ เป็นถนน 4 ช่องทางจราจร โดยจุดเริ่มต้นจากแยกพืชสวน ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ตัดผ่านถนนทางหลวงหมายเลข 2373 ทิศเหนือบ้านวังไฮ ต.หญ้าปล้อง ผ่านบ้านหนองดินทราย ตัดผ่านทางหลวงชนบท ศก.4053 ผ่านบ้านหนองโน บ้านง้อ ต.น้ำคำ บ้านโพธิ์-โนนจาน บ้านอีลอก ต.โพธิ์ และบรรจบไปสิ้นสุดที่บริเวณก่อนถึงศูนย์รถยนต์ MG ถนนทางหลวงหมายเลข 226 (ศรีสะเกษ-อุบลราชธานี) ระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร โดยรูปแบบการก่อสร้างเป็นลักษณะมีการสร้างสะพานลอยข้ามแยกพืชสวน ถนนทางหลวงหมายเลข 226 (ศรีสะเกษ-อุทุมพรพิสัย) และใต้สะพานเป็นวงเวียน ซึ่งจะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ จ.ศรีสะเกษ

แผนโครงการก่อสร้าง

ถนนหมายเลข 226่ ช่วง สามแยกพืชสวน


ส่วนจุดสิ้นสุดโครงการเป็นทางแยกต่างระดับ ซึ่งจะเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร รวมถึงการขนส่งคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว และลดปริมาณความแออัดด้านการจราจรในเขตเมืองได้อีกด้วย ทั้งนี้โครงการดังกล่าว อยู่ในระหว่างว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเอกชน ดำเนินการสำรวจและออกแบบ ของกรมทางหลวง คาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ 2564 นี้.

นายวิชาญ พันธ์นุเรณู ผอ.แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1