ผอ.แขวงทางหลวงศรีสะเกษ ที่1 สั่งการเร่งซ่อมถนนชำรุด

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นายวิชาญ พันธ์นุเรณู ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 พร้อมด้วยนายไพรัตน์ นวลประสพ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายวิศวกรรม ลงพื้นที่ตรวจติดตามและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงราษีไศล ซึ่งปฏิบัติงานปะซ่อมผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 2086 ตอน บ้านด่าน – เมืองน้อย กม.65+500 – กม.66+450 เพื่อความสะดวกปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง “เดินอุ่นใจ ปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง” ด้วยความห่วงใย จากใจ แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1