โตโยต้ามอร์เตอร์ จัดกิจกรรม วิ่ง Toyota live alive run series 2019 หารายได้ซื้อเครื่องมือแพทย์

(17 พ.ย. 62) บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จัดโครงการวิ่ง toyota live alive run series 2019 @UBON สนับสนุนเงินสบทบ ซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาล

โดยงานนี้ มีนักวิ่ง กว่า 2,833 คน เข้าร่วมการแข่งขัน สำหรับการวิ่งแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือระยะ 6.8 กิโลเมตร และระยะ 12.8 กิโลเมตร ผ่านเส้นทาง ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ผ่านสะพานข้ามแม่น้ำมูล รัตนโกสินทร์ 200 ปี ไปยังฝั่งเทศบาลวารินชำราบ


ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงโดยผ่านการวิ่ง เพื่อร่วมจิตร่วมใจในการสร้างกุศล ร่วมบริจาคสนับสนุนเงินสมทบในการ จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี โดยเฉพาะ อย่างยิ่งในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เทศบาลวารินชำราบให้ผู้คน ประชาชน ทั่วไปได้ทราบกันอย่างทั่วถึงในระดับประเทศ


สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ คณะผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบไปด้วย ห้างหุ้นส่วนจำกัด โตโยต้าอุบลราชธานีผู้จำหน่ายโตโยต้า บริษัทโตโยต้าดีเยี่ยมจำกัด บริษัทโตโยต้าดีลักซ์จำกัด และบริษัทโตโยต้าโชคดี จำกัด จัดขึ้นโดยมีจุดเริ่มต้นและเส้นขัน ที่ บริเวณลานทุ่งศรีเมือง