เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มอบอุปกรณ์การแพทย์ สู้โควิด 19 มูลค่ากว่า 1 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 ผู้ส…