เปิดหีบอ้อย “โรงงานน้ำตาลมิตรอำนาจเจริญ ปี แรก คาดรับผลผลิตอ้อย ในพื้นที่ได้ 1.1 ล้านตัน

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ผู้…

เทศบาลตำบลขุนหาญ ส่งมอบธารน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วม ที่ จ.อุบลราชธานี

นายสิริดนย์ น้าวิไลเจริญ นายก​…

รัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้การสนับสนุนการจัดหารถตู้พร้อมลิฟท์ยกรถเข็นวีลแชร์

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 25…

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด (สาขาชลบุรี) มอบอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 น. คุณบ…